DR Nav 

Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace

Sídlo: Slezská 164, Bohumín - Starý Bohumín, 735 81
IČ: 48806145

 

     logo msk

 

 

   Sociální služby poskytované naší organizací jsou v roce 2015 podpořeny z dotačního Programu na podporu poskytování sociáních služeb pro rok 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

 

Hlavní činnost

   Poskytování sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení, osobám s chronickým duševním onemocněním a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Jsme členy

Datum vzniku

   1. září 1993 usnesením městského zastupitelstva č. 194/22 vznikl Ústav sociální péče Domovinka - příspěvková organizace zápis v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 63

   13. září 2006 usnesením městského zastupitelstva č. 383/31 a Dodatkem č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Bohumín se změnil název organizace na Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace
   registrace služeb 8. srpna 2007