DR NavVýtvarná dílna

Dne 1. 8. 2017 proběhla v Domově Cesmína výtvarná dílna pro uživatele služeb domova pro seniory. Jedná se o pravidelnou činnost, kterou v zařízení organizuje spolek Počteníčko v rámci projektu „Hodinový vnuk“, pod záštitou Moravskoslezského kraje.

Spolek Počteníčko, který sdružuje seniory a studenty středních škol, spolupracuje s Domovem Cesmína již dlouhodobě. Členové spolku přicházejí pravidelně několikrát v týdnu v odpoledních hodinách do zařízení a svůj volný čas a bez náhrady, věnují seniorům. Jejich činnost se odvíjí od přání a potřeb našich klientů. Převážně s klienty rozmlouvají, společně hrají společenské hry, předčítají seniorům či je doprovázejí na procházky po okolí. Jsou nejen vítanými společníky, ale v mnoha případech se z nich stávají i přátelé našich klientů.

Tématem proběhlé výtvarné dílny bylo akvárium. Členové spolku Počteníčko připravili kreslený podklad, který zaplnily seniorky, Domova Cesmína, vlastnoručně vyrobenými rybkami. V rámci přátelského setkání byla příležitost si nejen povykládat, ale zároveň si klientky Domova Cesmína procvičily jemnou motoriku rukou při výrobě rybek z barevného papíru. Všech přítomných deset klientek Domova Cesmína se pustilo, ve spolupráci s členy spolku a pracovníky zařízení, s chuti do práce. Výsledkem společné činnosti je vlastnoručně vyrobený obrovský obraz akvária, který zdobí společenskou místnost 2 patra.