PODĚKOVÁNÍ

10.12.2020

Naši kolegové ze sociálně terapeutických dílen dojali pracovníky Domova Cesmína dárkem ve formě svíčníku, který vlastnoručně vyrobili. Upřímně děkuji nejen kolegům z dílen, ale i vedení organizace, že na pracovníky Domova Cesmína neustále myslí, podporují je, oceňují nejen náročnost jejich práce, ale i jejich maximální úsilí, které v této nelehké době vynakládají.

Katrin Mitopulu 

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Instagram terapeutických dílen Klíček Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2023 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu