ĆLENKY SENIOR KLUBU SE UJALY ROLE JEŽÍŠKA

28.12.2020

Členky senior klubu Bohumín nezůstaly pouze u zasílání korespondence klientům Domova Cesmína k jejich rozptýlení, ale přijaly také roli Ježíška. Všichni klienti Domova Cesmína byli členkami senior klubu Bohumín, obdarováni ručně pletenými ponožkami a dalšími drobnými dárky. Přístup a nasazení členek senior klubů Bohumín je obdivuhodný. Nesmírně si vážíme jejich činnosti a soukromého času, který věnuji těm nejzranitelnějším. Děkuji, že jste a činíte radost nejen klientům, ale i zaměstnancům Domova Cesmína.

S úctou

Katrin Mitopulu

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu