ZÁVĚR ROKU V DOMOVĚ CESMÍNA

31.12.2020

K poslednímu dni tohoto neutěšeného roku 2020 máme v zařízení již pouze dva pozitivní klienty a jednoho nadále v hospitalizaci. Dva další z hospitalizovaných klientů byli navráceni do zařízení zdraví. Zdravotní stav všech klientů pobývajících v zařízení je dobrý. V rámci zaměstnanců jsme zaznamenali dalšího pozitivního pracovníka, ale zároveň jednoho uzdraveného z onemocnění COVID-19 a jednoho s ukončenou karanténou. V pracovní neschopnosti zůstává 8 pracovníků Domova Cesmína. Dovoluji si touto cestou veřejně poděkovat Všem pracovníkům, brigádníkům a dobrovolníkům, kteří se podíleli a stále podílí na chodu zařízení, který stále není běžný. Děkuji každému jednomu z Vás za Váš přístup, zodpovědnost, nasazení a pochopení. Děkuji, že jste si v krizových chvílích dokázali zachovat zdravý rozum, nadhled a optimismus.  Vy jste ti, kteří svým každodenním nasazením zajišťujete služby v nejvyšší kvalitě, bez kterých by Domov Cesmína nebyl domovem v pravém slova smyslu. Dobrá pověst našeho zařízení je Vaši zásluhou a výsledkem.

Katrin Mitopulu  

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu