ZPRÁVA O DOMOVĚ CESMÍNA V NOVÉM ROCE

8.1.2021

Zpráva o situaci v Domově Cesmína od 1. 1. 2021 do 8. 1. 2021

Za první týden nového roku došlo k uzdravení posledních dvou klientů z onemocnění COVID-19, kteří setrvávali celou dobu v zařízení. S lítostí jsme v prvních dnech nového roku přijali zprávu o úmrtí poslední hospitalizované klientky, jejíž život si onemocnění COVID-19 vyžádalo. K dnešnímu dni neevidujeme žádného nakaženého klienta, zdravotní stav všech klientů v zařízení je dobrý.

I když byli uschopněni někteří pracovníci ze zařízení a již vykonávají pracovní činnost, máme nadále zvýšenou pracovní neschopnost jak mezi kmenovými pracovníky Domova Cesmína, tak vypomáhajícími pracovníky z našich ambulantních služeb. Z toho důvodu muselo vedení organizace prodloužit, minimálně o další týden, uzavření denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen. Ke dni 8. 1. 2021 je celkem 12 zaměstnanců,  kteří byli zapojeni do zajištění provozu zařízení, v pracovní neschopnosti.

Nejde ani slovy vyjádřit pocit vděčnosti, který mám vůči všem mým kolegům, kteří se podílejí na provozu Domova Cesmína. Krizová situace, kterou zařízení procházelo, nás nejen prověřila, ale i připravila na možné další.  A my je, jako tým, společně zvládneme.

Katrin Mitopulu

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Instagram terapeutických dílen Klíček Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2023 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu