VÝJIMKA Z OMEZENÍ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ CESMÍNA OD 20. 3. 2021

19.3.2021

PRAVIDLA PRO UDĚLENÍ VÝJIMKY Z OMEZENÍ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ CESMÍNA

Zákaz návštěv se nevztahuje na třetí osobu v případě, že doloží doklad o absolvování, nejpozději 48 hodin před zahájením samotné návštěvy, RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem nebo na osobu, která v době maximálně 60 dnů přede dnem samotné návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Zákaz návštěv se nevztahuje také na osobu, která předloží certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti Covidu-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.

Osoba splňující výjimku z omezení návštěv může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Ředitelka organizace vydává závazná režimová opatření pro osoby splňující výjimku z omezení návštěv.

  • Návštěvu klienta (dle určených návštěvních dnů a hodin) si může sjednat osoba starší 18 let po předcházející telefonické dohodě s vedoucí zařízení (tel: 605 717 311), v její nepřítomnosti se sociální pracovnici zařízení (tel: 734 788 659), v rámci rezervačního systému.

NÁVŠTĚVNÍ DNY (PONDĚLÍ AŽ PÁTEK)

DOPOLEDNÍ NÁVŠTĚVY

 

ODPOLEDNÍ NÁVŠTĚVY

návštěva

09:00 - 09:30

 

návštěva

13:00 - 13:30

dezinfekce prostor

09:30- 09:45

 

dezinfekce prostor

13:30 - 13:45

návštěva

09:45 - 10:15

 

návštěva

13:45 - 14:15

Dezinfekce prostor

10:15 - 10:30

 

dezinfekce prostor

14:15 - 14:30

návštěva

10:30 - 11:00

 

návštěva

14:30 - 15:00

dezinfekce prostor

11:00 - 11:15

 

dezinfekce prostor

15:00 - 15:15

návštěva

11:15 - 11:45

 

 

dezinfekce prostor

11:45 - 12:00

 

 

  • Osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 v době 61 a více dnů před samotnou návštěvou, se musí podrobit RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, s negativním výsledkem, a doložit o tom doklad. Vyšetření musí být provedeno nejpozději 48 hodin před samotnou návštěvou.
  • Návštěvníci budou vstupovat do zařízení a odcházet z něj výhradně bočním vchodem z ulice Malé, za přítomnosti doprovázejícího pracovníka.
  • U jednoho klienta je možná jedna návštěva v průběhu jednoho týdne, v maximálním počtu dvou osob. O výjimce rozhoduje vedoucí zařízení na základě obsazenosti rezervačního systému návštěv.
  • Návštěvníci se musí podrobit, před samotnou návštěvou, kontrolnímu měření teploty a sdělit informace o svém zdravotním stavu prostřednictvím čestného prohlášení. Z toho důvodu doporučujeme návštěvníkům přicházet do zařízení 5 minut před samotným sjednaným začátkem návštěvy. 
  • Návštěva nebude umožněna osobě s naměřenou teplotou ≥ 37,0 ®C, osobě, která bude vykazovat příznaky virového onemocnění a osobě, které byla nařízena izolace nebo karanténa v souvislosti s onemocněním COVID-19.
  • Po dobu návštěvy nesmí návštěvník klientovi nabízet jídlo a tekutiny neb i tento bude mít chráněna ústa a nos respirátorem. Přinesené věci pro klienta je možné předat doprovázejícímu pracovníkovi.
  • Návštěvníkům nebude umožněno pohybovat se ve vnitřních prostorech zařízení mimo vyhrazených prostor pro návštěvy a použít hygienické zázemí v zařízení.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 20. března 2021 do odvolání.

Ing. Petra Chalupová, ředitelka

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku a Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu

Instagram terapeutických dílen Klíček Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu

© 2021 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu