STAVEBNÍ PRÁCE V DOMOVĚ CESMÍNA

14.5.2021

Město Bohumín, jakožto zřizovatel Domova Cesmína, zahajuje od 14. 5. 2021 v zařízení stavební práce za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb v domově pro seniory, jejichž ukončení se předpokládá v polovině prosince 2021.

Odstraněním architektonických bariér spočívající v rozšíření všech vnitřních dveří a zárubní a ve výměně lůžkového výtahu za evakuační dojde k zvýšení bezpečnosti klientů domova pro seniory. Současně bude probíhat humanizace vnitřního prostředí přestavbou společných prostor na nové ubytovací kapacity a denní místnost s jídelnou pro klienty ubytované v přízemí zařízení.

Rozsáhle stavební úpravy, které zasáhnou všechna nadzemní i podzemní podlaží zařízení, budou probíhat po etapách, vždy v rámci vystěhování jednoho celého podlaží.  Klienti z dotčeného podlaží budou ubytování, po nezbytně nutnou dobu, v náhradních prostorech zařízení. Snížením kapacity z 58 klientů na 50 není nutné klienty našeho zařízení stěhovat z jejich známého prostředí do jiných zařízení mimo Domov Cesmína.

Pracovníci Domova Cesmína budou činit vše pro to, aby v co nejmenší míře byla snížena kvalita poskytovaných služeb. Přesto si uvědomujeme, že období stavebních prací bude více než náročně pro běžný způsob života našich klientů.  Obracíme se na rodinné příslušníky našich klientů, aby měli pro omezenou činnost zařízení, po dobu stavebních prací, pochopení, případně umožnili svým blízkým strávit dobu stavebních úprav v jejich domácnostech. 

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Instagram terapeutických dílen Klíček Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2023 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu