PRAVIDLA NÁVŠTĚV V DOMOVĚ CESMÍNA OD 9.6.2021

9.6.2021

PRAVIDLA NÁVŠTĚV V DOMOVĚ CESMÍNA OD 9. ČERVNA 2021

Na základě Mimořádného opatření MZ č. j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN jsou omezeny návštěvy uživatelů Domova Cesmína tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky:

a)    osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

b)    osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

c)    osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování s podmínkou, že u očkování uplynulo:

 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

d)    osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní,

e)    osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců, ve škole nebo školském zařízení  nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem;

 • tato skutečnost se dokládá potvrzením nebo čestným prohlášením.

Osoba navštěvující uživatele, která prokáže, že plní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2, KN 95), a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

Ředitelka organizace vydává závazná režimová opatření i s ohledem na probíhající rozsáhlé stavební práce v Domově Cesmína, pro osoby splňující podmínky z omezení návštěv.

 • Návštěvu klienta v zahradě Domova Cesmína (dle určených návštěvních dnů a hodin, v délce 30 minut) si můžou sjednat maximálně 2 osoby starší 15 let, po předcházející telefonické dohodě s vedoucí zařízení (tel: 605 717 311), v její nepřítomnosti se sociální pracovnici zařízení (tel: 734 788 659), v rámci rezervačního systému.

PRACOVNÍ DNY

ČAS

návštěva

9:00 - 9:30

návštěva

9:45 - 10:15

návštěva

10:30 - 11:00

návštěva

11:15 - 11:45

návštěva

13:00 - 13:30

návštěva

13:45 - 14:15

návštěva

14:30 - 15:00

 

 • Návštěvu klienta mimo areál Domova Cesmína, si může sjednat osoba minimálně 1 hodinu před samotnou návštěvou, po předcházející dohodě s vedoucí zařízení (tel: 605 717 311), v její nepřítomnosti se sociální pracovnici zařízení (tel: 734 788 659)
 • Návštěvníci budou vstupovat do zařízení a odcházet z něj výhradně bránou do zahrady z ulice Malé.
  • Před samotnou návštěvou osoba prokáže, že splňuje podmínky pro výjimku z omezení návštěv. 
  • Návštěva nebude umožněna osobě, i když splní podmínky pro výjimku ze zákazu návštěv, pokud bude vykazovat příznaky virového onemocnění a osobě, které byla nařízena izolace nebo karanténa v souvislosti s onemocněním COVID-19 a osobě.
  • Návštěvníkům nebude umožněno pohybovat se ve vnitřních prostorech zařízení a použít hygienické zázemí v zařízení.

 

 

Ing. Petra Chalupová, ředitelka

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku a Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu

Instagram terapeutických dílen Klíček Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu

© 2021 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu