STAVEBNÍ PRÁCE V DOMOVĚ POKRAČUJÍ..

10.6.2021

STAVEBNÍ PRÁCE V DOMOVĚ CESMÍNA

Stavební práce zahájené dne 14. 5. 2021 v prvním nadzemním podlaží Domova Cesmína pokračují v plánovaném harmonogramu.

V současné době jsou již vybourané všechny prostory dveří do požadovaných rozměrů. Šíře dveří do pokojů klientů je 110 cm, což umožní bezpečný přesun lůžka i s klientem.

Nově budovaná denní místnost pro klienty, která zároveň bude sloužit jako jídelna, má již snížený strop, provedeny rozvody elektřiny a vody.

V celém podlaží jsou již v chodbách a nové denní místnosti vyrovnané podlahy, na které bude položeno PVC linoleum.

Ve všech prostorech bude po ukončení hrubých prací provedena celková výmalba. Předpokládaný termín ukončení stavebních prací v prvním nadzemním podlaží je 26. červen. 2021.

Zhotovitel stavby, firma Intoza, s.r.o., provádí práce v koordinaci nejen s provozními potřebami zařízení, ale především k potřebám klientů. Život na staveništi je tak pro všechny dotčené snesitelnější.  

Od 26. června 2021 bude nezbytné provést řádný úklid celého prvního nadzemního podlaží, přestěhovat celé druhé nadzemní podlaží do nově zrekonstruovaného a připravit 1 patro k předání stavbařům.

Všichni pracovníci se vždy s plným nasazením zapojují do všech úklidových a stěhovacích prací, které jsou a byly prováděny pro zkvalitnění poskytovaných služeb a ani nyní tomu není jinak. Tuto svou činnost musí skloubit  s poskytováním péče našim klientům.

Děkuji všem pracovníkům zařízení za jejich zodpovědný přístup a nasazení.  

 

Katrin Mitopulu

    

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Instagram terapeutických dílen Klíček Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2023 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu