STAVEBNÍ PRÁCE V DOMOVĚ CESMÍNA

7.7.2021

STAVEBNÍ PRÁCE V DOMOVĚ CESMÍNA  KE DNI 7. 7. 2021

Stavební práce zahájené dne 14. 5. 2021 v prvním nadzemním podlaží Domova Cesmína byly, včetně nezbytného úklidu, ukončeny dne 29. 6. 2021. Díky zapojení se veřejně prospěšných pracovnic, třech dobrovolníků a pracovníků zařízení bylo možné dodržet harmonogram prací.

Provoz oddělení v přízemí byl obnoven dne 30. 6. 2021, kdy byli přestěhováni z prvního patra, do nově zrekonstruovaných prostor, všichni klienti obývající první patro. Dne 1. 7. 2021 bylo předáno stavební firmě další nadzemní podlaží, 1 patro, k zahájení stavebních prací. Opět budou i na tomto podlaží měněny podlahové krytiny v chodbách a odstraněno obložení, rozšířeny dveřní vstupy do všech pokojů  a budována nová evakuační cesta. Zároveň bude ze stávající reminiscenční místnosti vybudován dvoulůžkový pokoj.  Předpokládaný termín dokončení tohoto podlaží je plánován začátkem měsíce srpna 2021.

Za Domov Cesmína děkuji nejen stavební firmě Intoza, která činí vše pro zachování co nejběžnějšího provozu v našem domově, ale také veřejně prospěšným pracovnicím, dobrovolníkům a pracovníkům zařízení, kteří s obrovským nasazením a především ve svém volném čase, vynaložili své síly, aby provedli úklid celého oddělení. 

Katrin Mitopulu

  

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Instagram terapeutických dílen Klíček Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2023 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu