PRAVIDLA NÁVŠTĚV V DOMOVĚ CESMÍNA OD 14. ŘÍJNA 2021

13.10.2021

 

Na základě Mimořádného opatření MZ č. j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN jsou omezeny návštěvy uživatelů Domova Cesmína tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující uživatele prokáží, že splňují jednu z následující podmínky:

a)    osoby absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

b)    osoby absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

c)    osoby byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

 • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní,

d)    osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace, a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.

Osoby navštěvující uživatele, které prokáží, že plní některou z uvedených podmínek, mohou vykonat návštěvu  v návštěvní místnosti s ochranným prostředkem dýchacích cest (nosu a úst), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2, KN 95), a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

Ředitelka organizace vydává závazná režimová opatření a to i s ohledem na stále probíhající rozsáhlé stavební práce v Domově Cesmína, pro osoby splňující podmínku z omezení návštěv.

 • Návštěvu klienta v návštěvní místnosti (dle určených návštěvních dnů a hodin, v délce maximálně 60 minut) si mohou sjednat maximálně 2 osoby, po předcházející telefonické objednávce s vedoucí zařízení (tel: 605 717 311), v její nepřítomnosti se sociální pracovnici zařízení (tel: 734 788 659), v rámci rezervačního systému.

Z důvodu omezených vnitřních návštěvních prostor je nezbytný nejen rezervační systém, ale i časové omezení délky návštěvy. Toto opatření má za cíl umožnit kontakt s osobami blízkými všem klientům našeho zařízení. V případě neobsazení navazující návštěvní hodiny je možné probíhající návštěvu časově prodloužit, po dohodě s pracovníky.

 

                 PRACOVNÍ DNY

SVÁTKY A VÍKENDY

9:00 - 10:00

9:00 - 10:00

10:15 - 11:15

10:15 - 11:15

11:30 - 12:30

 

12:45 - 13:45

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

14:15 - 15:15

15:15 - 16:15

15:30 - 16:30

16:30 - 17:30

 

 

 • Návštěvu klienta v zahradě zařízení nebo mimo areál Domova Cesmína, si může sjednat návštěvník minimálně 30 minut před samotnou návštěvou, po předcházející telefonické domluvě s vedoucí zařízení (tel: 605 717 311), v její nepřítomnosti se sociální pracovnici zařízení (tel: 734 788 659).

Sjednáním předem dohodnutého času vytváříme prostor k přípravě klienta na návštěvu a zamezujeme tak Vašemu čekání. V tomto případě není doba návštěvy časově omezena.

 • Návštěvníci budou vstupovat do zařízení a odcházet z něj výhradně bránou do zahrady z ulice Malé.
  • Před samotnou návštěvou osoba prokáže, že splňuje podmínky pro výjimku z omezení návštěv. 
  • Návštěva nebude umožněna osobě, i když splní podmínku pro výjimku z omezení návštěv, pokud bude vykazovat příznaky virového onemocnění a osobě, které byla nařízena izolace nebo karanténa v souvislosti s onemocněním COVID-19.
  • Návštěvníkům nemůžeme umožnit využít hygienické zázemí v zařízení.

 

 

Ing. Petra Chalupová, ředitelka

 

 

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Instagram terapeutických dílen Klíček Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu

© 2022 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu