PRAVIDLA NÁVŠTĚV V DOMOVĚ CESMÍNA OD 12. 11. 2021

12.11.2021

PRAVIDLA NÁVŠTĚV V DOMOVĚ CESMÍNA OD 12. LISTOPADU 2021

Na základě Mimořádného opatření MZ jsou omezeny návštěvy uživatelů Domova Cesmína tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující uživatele prokáží, že splňují jednu z následující podmínky:

a)    osoby absolvovaly nejdéle před 72 HODINAMI RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

b)   osoby absolvovaly nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

c)    osoby byly očkovány proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,

d)   osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace, a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.

Osoby navštěvující uživatele, které prokáží, že plní některou z uvedených podmínek, mohou vykonat návštěvu  v návštěvní místnosti s ochranným prostředkem dýchacích cest (nosu a úst), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2, KN 95), a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

Ředitelka organizace vydává závazná režimová opatření a to i s ohledem na stále probíhající rozsáhlé stavební práce v Domově Cesmína, pro osoby splňující podmínku z omezení návštěv.

  • Návštěvu klienta v návštěvní místnosti (dle určených návštěvních dnů a hodin, v délce maximálně 60 minut) si mohou sjednat maximálně 2 osoby, po předcházející telefonické objednávce s vedoucí zařízení (tel: 605 717 311), v její nepřítomnosti se sociální pracovnici zařízení (tel: 734 788 659), v rámci rezervačního systému.

Z důvodu omezených vnitřních návštěvních prostor je nezbytný nejen rezervační systém, ale i časové omezení délky návštěvy. Toto opatření má za cíl umožnit kontakt s osobami blízkými všem klientům našeho zařízení. V případě neobsazení navazující návštěvní hodiny je možné probíhající návštěvu časově prodloužit, po dohodě s pracovníky.

 

                 PRACOVNÍ DNY

SVÁTKY A VÍKENDY

9:00 - 10:00

9:00 - 10:00

10:15 - 11:15

10:15 - 11:15

11:30 - 12:30

 

12:45 - 13:45

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

14:15 - 15:15

15:15 - 16:15

15:30 - 16:30

16:30 - 17:30

 

 

  • Návštěvu klienta v zahradě zařízení nebo mimo areál Domova Cesmína, si může sjednat návštěvník minimálně 30 minut před samotnou návštěvou, po předcházející telefonické domluvě s vedoucí zařízení (tel: 605 717 311), v její nepřítomnosti se sociální pracovnici zařízení (tel: 734 788 659).

Sjednáním předem dohodnutého času vytváříme prostor k přípravě klienta na návštěvu a zamezujeme tak Vašemu čekání. V tomto případě není doba návštěvy časově omezena.

  • Návštěvníci budou vstupovat do zařízení a odcházet z něj výhradně bránou do zahrady z ulice Malé.
    • Před samotnou návštěvou osoba prokáže, že splňuje podmínky pro výjimku z omezení návštěv. 
    • Návštěva nebude umožněna osobě, i když splní podmínku pro výjimku z omezení návštěv, pokud bude vykazovat příznaky virového onemocnění a osobě, které byla nařízena izolace nebo karanténa v souvislosti s onemocněním COVID-19.
    • Návštěvníkům nemůžeme umožnit využít hygienické zázemí v zařízení.

 

 

Ing. Petra Chalupová, ředitelka

 

 

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Instagram terapeutických dílen Klíček Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu

© 2022 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu