PRAVIDLA NÁVŠTĚV V DOMOVĚ CESMÍNA OD 1.12.2021

1.12.2021

PRAVIDLA NÁVŠTĚV V DOMOVĚ CESMÍNA OD 1. PROSINCE 2021

Na základě Mimořádného opatření MZ jsou omezeny návštěvy uživatelů Domova Cesmína tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáže, že splňuje následující podmínky:

a)    absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

b)   absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním výsledkem,

c)    byla očkována proti onemocnění covid-19 což doloží národním certifikátem o provedeném očkování vydávaném podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,

d)   prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace, a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.

Osoby navštěvující uživatele, které prokáží, že plní některou z uvedených podmínek, mohou vykonat návštěvu   výhradně s nasazeným ochranným prostředkem dýchacích cest (nosu a úst) po celou dobu návštěvy, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2, KN 95), a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

Ředitelka organizace vydává, s ohledem na zhoršující se trend epidemické situace a probíhající stavební práce, závazná režimová opatření pro osoby splňující podmínku z omezení návštěv.

  • Návštěvu klienta v návštěvní místnosti (dle určených návštěvních dnů a hodin, v délce maximálně 30 minut) si mohou sjednat maximálně 2 osoby, po předcházející telefonické objednávce s vedoucí zařízení (tel: 605 717 311), v její nepřítomnosti se sociální pracovnici zařízení (tel: 734 788 659), v rámci rezervačního systému.

Z důvodu omezených vnitřních návštěvních prostor je rezervační systém nezbytný. Toto opatření má za cíl umožnit kontakt s osobami blízkými všem klientům našeho zařízení.

PRACOVNÍ DNY

SVÁTKY A VÍKENDY

9:15 - 09:45

9:15 - 09:45

10:00 - 10:30

10:00 - 10:30

12:30 - 13:00

12:30 – 13:00 

13:15 - 13:45

13:15 - 13:45

14:00 - 14:30

14:00 - 14:30

 14:45 - 15:15

14:45 - 15:15

16:00 - 16:30

16:00 – 16:30 

16:45 – 17:15

16:45 - 17:15

  • Návštěvu klienta v zahradě zařízení si může sjednat návštěvník minimálně 30 minut před samotnou návštěvou, po předcházející telefonické domluvě s vedoucí zařízení (tel: 605 717 311), v její nepřítomnosti se sociální pracovnici zařízení (tel: 734 788 659).

Sjednáním předem dohodnutého času vytváříme prostor k přípravě klienta na návštěvu a zamezujeme tak Vašemu čekání. V tomto případě není doba návštěvy časově omezena.

  • Návštěvníci budou vstupovat do zařízení a odcházet z něj výhradně bránou do zahrady z ulice Malé.
    • Před samotnou návštěvou osoba prokáže, že splňuje podmínky pro výjimku z omezení návštěv. 
    • Návštěva nebude umožněna osobě, i když splní podmínku pro výjimku z omezení návštěv, pokud bude vykazovat příznaky virového onemocnění a osobě, které byla nařízena izolace nebo karanténa v souvislosti s onemocněním COVID-19.
    • Návštěvník se nesmí pohybovat mimo návštěvní místnost a zahradu zařízení, využít hygienické zázemní v zařízení mu nebude umožněno.

Při pobytu klienta mimo prostory zařízení (netýká se zahrady domova), bude klient po svém návratu umístěn do samoizolace v trvání minimálně 5 dnů, která bude ukončena až na základě negativního výsledku POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Opatření bylo stanoveno z důvodu kontaktu s osobami mimo zařízení, které neprokázaly zařízení splnění podmínky pro umožnění návštěvy klienta. Z toho důvodu nedoporučujeme klientům opouštět prostory zařízení.

Ing. Petra Chalupová, ředitelka

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Instagram terapeutických dílen Klíček Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu

© 2022 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu