PRAVIDLA NÁVŠTĚV OD 14.3.2022

14.3.2022

PRAVIDLA NÁVŠTĚV OD 14. BŘEZNA 2022

 

S ÚČINOSTÍ OD PONDĚLÍ 14. BŘEZNA 2022 BYLO ZRUŠENO mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. listopadu 2021, č. j. MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN UPRAVUJÍCÍ PODMÍNKY NÁVŠTĚV V DOMOVECH PRO SENIORY.

DO ZAŘÍZENÍ MAJÍ PŘÍSTUP VŠECHNY NÁVŠTĚVY, ANIŽ BY PROKAZOVALY BEZINFEKČNOST A PLNILY PODMÍNKY STANOVENÉ POSKYTOVATELEM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍ COVID-19.

NADÁLE ZŮSTÁVÁ V PLATNOSTI OPATŘENÍ MINISTESTVA ZDRAVOTNICTVÍ (č. j.: MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN), ZAKAZUJÍCÍ VŠEM OSOBÁM POHYB A POBYT, VE VNITŘNÍCH PROSTORECH DOMOVA PRO SENIORY, BEZ ochranných prostředků dýchacích cest (NOS A ÚSTA), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének. TOTO OPATŘENÍ SE NEDOTÝKÁ KLIENTŮ DOMOVA PRO SENIORY.

OBRACÍME SE NA VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY, ABY S OHLEDEM NA ZDRAVÍ A ŽIVOTY SVÝCH OSOB BLÍZKÝCH, NENAVŠTĚVOVALI TYTO OSOBY V DOMOVĚ PRO SENIORY V PŘÍPADĚ, ŽE TRPÍ JAKÝMKOLIV RESPIRČNÍM ONEMOCNĚNÍM.

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI

 

Ing. Petra Chalupová

ředitelka

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Instagram terapeutických dílen Klíček Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2023 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu