O nás

Hlavní činnost

   Poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících.

Jsme členy

Datum vzniku

  •  1. září 1993 usnesením městského zastupitelstva č. 194/22 vznikl Ústav sociální péče Domovinka - příspěvková organizace zápis v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 63
  •  13. září 2006 usnesením městského zastupitelstva č. 383/31 a Dodatkem č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Bohumín se změnil název organizace na Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace
  • registrace služeb 8. srpna 2007

Sociální služby poskytované naší organizací jsou v roce 2020 podpořeny z dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaném z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu, schváleném radou kraje usnesením č. 15/1788 ze dne 5.3.2020.

Služba Sociálně terapeutických dílen Klíček je v letech 2020 a 2021 financována prostřednictvím projektu:

Podpora služeb sociální prevence 3

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Město Bohumín v roce 2020, formou schváleného příspěvku z rozpočtu města, podporuje služby poskytované Centrem sociálních služeb Bohumín, p.o.

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Instagram terapeutických dílen Klíček Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu

© 2022 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu