Podporují nás

Hlavní zdroje financování provozu Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace:

  • Příspěvek ze schváleného rozpočtu města
  • Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb

Dotace

2007

Město Bohumín

účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře

Ministerstvo kultury

neinvestiční dotace – čtvero ročních období ve výtvarné dílně

ESF a státní rozpočet ČR

poskytnutí mzdového příspěvku na nově vytvořené pracovní místo

Nadace PATRIK DĚTEM

účelová dotace na nákup keramické pece


Sponzorské a darovací smlouvy

2007

Ing. Zdeňka Pensimusová

finanční dar

Bochemie s.r.o.

finanční dar

Jiří Kovalský

finanční dar

Nadace PATRIK DĚTEM

finanční dar

Fa Gamrotová Pavla

věcný dar


Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Instagram terapeutických dílen Klíček Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu

© 2022 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu