Podporují nás

Hlavní zdroje financování provozu Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace:

  • Příspěvek ze schváleného rozpočtu města
  • Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb

Dotace

2007

Město Bohumín

účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře

Ministerstvo kultury

neinvestiční dotace – čtvero ročních období ve výtvarné dílně

ESF a státní rozpočet ČR

poskytnutí mzdového příspěvku na nově vytvořené pracovní místo

Nadace PATRIK DĚTEM

účelová dotace na nákup keramické pece


Sponzorské a darovací smlouvy

2007

Ing. Zdeňka Pensimusová

finanční dar

Bochemie s.r.o.

finanční dar

Jiří Kovalský

finanční dar

Nadace PATRIK DĚTEM

finanční dar

Fa Gamrotová Pavla

věcný dar


Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu