Podporují nás

Hlavní zdroje financování provozu Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace:

  • Příspěvek ze schváleného rozpočtu města
  • Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb

Dotace

2008

Město Bohumín

účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře

ESF a státní rozpočet ČR

poskytnutí mzdového příspěvku na nově vytvořené pracovní místo


Sponzorské a darovací smlouvy

2008

PODA s.r.o.

finanční dar

PODA s.r.o.

věcný dar

Ing. Zdeňka Pensimusová

finanční dar

TRIO potraviny

věcný dar


Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu