Podporují nás

Hlavní zdroje financování provozu Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace:

  • Příspěvek ze schváleného rozpočtu města
  • Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb

Dotace

2009

Město Bohumín

účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře

Nadace OKD

účelová dotace na vybavení cvičného bytu

Moravskoslezský kraj

účelová dotace na podporu procesu zavádění standardů kvality sociálních služeb

ESF a státní rozpočet ČR

poskytnutí příspěvku na vyhrazení společensky účelného pracovního místa


Sponzorské a darovací smlouvy

2009

Bekaert Bohumín s.r.o.

finanční dar

Kaufland Česká republika v.o.s.

věcný dar

Fy Greener Primus s.r.o.

finanční dar

PODA a.s.

finanční dar

TRIO potraviny

věcný dar


Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu