Podporují nás

Hlavní zdroje financování provozu Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace:

  • Příspěvek ze schváleného rozpočtu města
  • Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb

Dotace

2010

Město Bohumín

účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře

Nadace OKD

účelová dotace na vybavení cvičného bytu

ESF a státní rozpočet ČR

poskytnutí příspěvku na vyhrazení společensky účelného pracovního místa


Sponzorské a darovací smlouvy

2010

Kaufland Česká republika v.o.s.

věcný dar

Fy Greener Primus s.r.o.

finanční dar

Mudr. Pavla Hasprunová

finanční dar


Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu