Podporují nás

Hlavní zdroje financování provozu Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace:

  • Příspěvek ze schváleného rozpočtu města
  • Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb

Dotace

2013

Město Bohumín

účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen

Nadace ČEZ – oranžové kolo

účelová dotace na zvýšení kvality pracovního prostředí sociálně terapeutických dílen

Nadační fond „Přes Kaluže“

účelová dotace na projekt „Příprava na život v chráněném bydlení“

Moravskoslezský kraj

podpora sociálně terapeutických dílen zapojením do projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1

Obec Dolní Lutyně

finanční příspěvek na provoz denního stacionáře


Sponzorské a darovací smlouvy

2013

Rockwool, a.s.

finanční dar

Bonatrans Group a.s.

finanční dar

TURPRESS, spol. s.r.o.

finanční dar


Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu