Podporují nás

Hlavní zdroje financování provozu Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace:

  • Příspěvek ze schváleného rozpočtu města
  • Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb

Dotace

2016

Moravskoslezský kraj

Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016

Město Bohumín

účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen

Nadační fond „Přes Kaluže"

účelová dotace na projekt „Příprava na život v chráněném bydlení"

Obec Dolní Lutyně

finanční příspěvek na provoz denního stacionáře

Město Orlová

neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů za nájemné Denního stacionáře na rok 2016

Nadace ČEZ „Pomáhej Pohybem"

poskytnutí nadačního příspěvku na projekt Domov pro seniory – kompenzační pomůcky


Sponzorské a darovací smlouvy

2016

MELCHIEL s.r.o.

finanční dar

Paní Pšeničková Lenka

finanční dar

MUDr. Bronislava Macíčková

finanční dar

Ing. Boris Beníšek

finanční dar

Fotbalový klub BOSPOR Bohumín, z.s.

finanční dar

PharmDr. Stachel Jiří

finanční dar

Nadační fond "Přes kaluže"

finanční dar


Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Instagram terapeutických dílen Klíček Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu

© 2022 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu