Podporují nás

Hlavní zdroje financování provozu Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace:

  • Příspěvek ze schváleného rozpočtu města
  • Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb

Dotace

2017

Moravskoslezský kraj

účelová dotace určená k financování sociálně terapeutických dílen z dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence" na roky 2017 – 2019, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 110/8525 ze dne 22. 9. 2016

Moravskoslezský kraj

dotace získaná v Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu schváleném radou kraje usnesením č. 108/8395 ze dne 6. 9. 2016.

Město Bohumín

účelová dotace na rehabilitační a kondiční plavání pro osoby s mentálním postiženímNadační fond „Přes Kaluže" – účelová dotace na projekt „Příprava na život v chráněném bydlení"

Nadační fond „Přes Kaluže"

účelová dotace na projekt „Příprava na život v chráněném bydlení"

Město Orlová

účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů za energie Denního stacionáře na rok 2017

Nadace ČEZ „Podpora regionů"

poskytnutí nadačního příspěvku na projekt Domov pro seniory – univerzální kurty ke zvedákům

Úřad práce České republiky

poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací.


Sponzorské a darovací smlouvy

2017

p. Burišová Brigita

věcný dar

Obec Dolní Lutyně

finanční dar

PharmDr. Stachel Jiří

finanční dar

Ing. Pospíšil Miroslav

finanční dar


Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu