Podporují nás

Hlavní zdroje financování provozu Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace:

  • Příspěvek ze schváleného rozpočtu města
  • Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb

Dotace

2018

Obec Říčany

finanční dar

Moravskoslezský kraj

účelová dotace získaná v "Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018" na projekt "Podporou ke kvalitě"

více informací

Moravskoslezský kraj

účelová dotace určená k financování sociálně terapeutických dílen z dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence" na roky 2017 – 2019, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 110/8525 ze dne 22. 9. 2016

Moravskoslezský kraj

dotace získaná v Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu schváleném radou kraje usnesením č. 20/1861 ze dne 12. 9. 2017.

Město Bohumín

účelová dotace na rehabilitační a kondiční plavání pro osoby s mentálním postižením

Úřad práce České republiky

poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací.

EDUKANA, spolek

účelová dotace na proplacení mzdových příspěvků v rámci projektu „Profesní dráha padesátkou nekončí“, REG. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007018.

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, a.s.

finanční dar na projekt "Zkvalitnění a zpestření života osob s handicapem" v denním stacionáři Domovinka


Sponzorské a darovací smlouvy

2018

p. Petr Pensimus

finanční dar

Obec Dolní Lutyně

finanční dar

Arcelor Mital Tuburlar Products Ostrava, a.s.

finanční dar

HARTMANN – RICO, a.s.

finanční dar

Judr. Jiří Jícha

finanční dar

PharmDr. Jiří Stachel

finanční dar


Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu