Podporují nás

Hlavní zdroje financování provozu Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace:

  • Příspěvek ze schváleného rozpočtu města
  • Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb

Dotace

2019

Moravskoslezský kraj

účelová dotace určená k financování sociálně terapeutických dílen z dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2017-2019, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 110/8525 ze dne 22.9.2016

Moravskoslezský kraj

dotace získaná v Programu na podporu poskytování sociálních služeb rok 2019 financovaném z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu, schváleném radou kraje usnesením č. 46/4123 ze dne 11.9.2018.

Město Bohumín

účelová dotace na rehabilitační a kondiční plavání pro osoby s mentálním postižením

Moravskoslezský kraj

účelová dotace určená k financování sociálně terapeutických dílen z dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019“ v rámci dotačního titulu PSDP 1/19 na základě usnesení 61/5509 ze dne 30. 4. 2019

Nadace ČEZ

poskytnutí nadačního příspěvku na projekt „Duchem jsme mladí“ za účelem nakoupení dataprojektoru, notebooku a židlí

více informací


Sponzorské a darovací smlouvy

2019

p. Petr Pensimus

finanční dar

Obec Dolní Lutyně

finanční dar

Viadrus, a.s.

finanční dar

p. Jan Kanclíř

finanční dar

MUDr. Jiří Benda

finanční dar

PharmDr. Jiří Stachel

finanční dar

Ing. Vladimír Miklík

finanční dar


Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu