Podporují nás

Hlavní zdroje financování provozu Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace:

  • Příspěvek ze schváleného rozpočtu města
  • Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb

Dotace

2021

Moravskoslezský kraj

dotace získaná v Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financované z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu, schváleném radou kraje usnesením č. 96/8502 ze dne 21.9.2020.

Město Bohumín

účelová dotace na rehabilitační a kondiční plavání a golf pro osoby s mentálním postižením

Moravskoslezský kraj

účelová dotace určená k financování sociálně terapeutických dílen z dotačního programu ,,Podpora služeb sociální prevence na roky 2020-2021" o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 70/6429 ze dne 24.9.2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor sociálních služeb a sociální práce

dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19

Ministerstvo práce a sociálních věcí

dotace na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmu v souvislosti s epidemií Covid 19


Sponzorské a darovací smlouvy

2021

Green-Swan Pharmaceuticals CR a.s.

věcný dar - GS Vitamin C 500mg v počtu 200 ks

Obec Dolní Lutyně

finanční dar

DENTIMED, s.r.o.

finanční dar

p. Leon Čmiel

finanční dar

BOSPOR spol. s r.o.

věcný dar - jednorázové vstupenky do Aquacentra 20ks

ROCKWOOL, a.s.

finanční dar

p. Martin Sedlák

finanční dar

p. Jiří Pelcl

finanční dar

PharmDr. Jiří Stachel - Lékárna Melissa

finanční dar

MUDr. Tomáš Sobalík

finanční dar

Melchiel s.r.o.

finanční dar


Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu