Podporují nás

Hlavní zdroje financování provozu Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace:

  • Příspěvek ze schváleného rozpočtu města
  • Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb

Dotace

2022

Moravskoslezský kraj

dotace získaná v Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financované z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu, schváleném radou kraje usnesením č. 25/1713 ze dne 13.9.2021.

Město Bohumín

účelová dotace na rehabilitační a kondiční plavání a golf pro osoby s mentálním postižením

Moravskoslezský kraj

účelová dotace určená k financování sociálně terapeutických dílen z dotačního programu ,,Podpora služeb sociální prevence na roky 2022+" o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 46/3273 ze dne 13.6.2022


Sponzorské a darovací smlouvy

2022

DENTIMED, s.r.o.

finanční dar

Obec Dolní Lutyně

finanční dar

BOSPOR spol. s r.o.

věcný dar - jednorázové vstupenky do Aquacentra 15 ks

Lukasíková Soňa

finanční dar

Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice a.s.

věcný dar - polohovatelná lůžka NOVOS - 5ks

PharmDr. Jiří Stachel, Lékárna Melissa

finanční dar

MUDr. Tomáš Sobalík

finanční dar

Sdružení rodičů a přátel školy ČSA Bohumín, z.s.

finanční dar

Melchiel s.r.o.

finanční dar


Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu