Chráněné bydlení

Poslání služby:

Posláním Chráněného bydlení je poskytnout dospělým lidem s mentálním postižením individuální pomoc a podporu tak, aby žili samostatný, zodpovědný a svobodný život v přirozeném domácím prostředí.

Cíle služby:

Cílem chráněného bydlení je naučit uživatele dovednostem a činnostem souvisejícím se samostatným bydlením v takové míře, aby mohli pokročit k samostatnější formě bydlení, nebo aby žili v chráněném bydlení s odpovídající mírou podpory.

Cílová skupina:

Služba je určena dospělým lidem s mentálním postižením s nízkou nebo střední mírou podpory, kteří potřebují individuální podporu v každodenním životě. Cílová skupina je ohraničena věkem pro přijetí 18 – 64 let. Uživatelé, kteří dosáhli věku 64 let, mohou službu chráněné bydlení využívat i nadále, pokud to dovoluje jejich zdravotní stav a možnosti služby.

Zásady:

  • dbáme na zachování lidských práv uživatelů a na zachování jejich důstojnosti,
  • služba je poskytována na základě svobodného rozhodnutí uživatelů,
  • individuální přístup k uživatelům – vycházíme z potřeb konkrétní osoby,
  • empatický postoj k uživatelům služby,
  • podporujeme samostatnost a soběstačnost,
  • respektujeme soukromí uživatelů služby, práva a volby, přání a zájmy.

Kontakty:

Vedoucí pracovník služby:

Kateřina Děrgelová, Dis.
Tel: 703 481 771, 596 092 549
E-mail: dergelova.katerina@bohumin.info

Místo poskytované služby:

Husova 559, Bohumín 735 81


Ke stažení:

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu