Sociálně terapeutické dílny Klíček

Podpora služeb sociální prevence 3

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Poslání

Posláním sociálně terapeutických dílen Klíček v Bohumíně je poskytovat osobám s mentálním, zdravotním, tělesným, sluchovým nebo kombinovaným postižením aktivizační a pracovní programy s cílem podpory při vytváření pracovních a sociálních dovedností směřujících k posílení jejich šance pro samostatnější život.

Charakteristika 

Poskytování služby v oblasti sociální prevence osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení formou aktivizačních a pracovních programů s cílem podpory při vytváření pracovní návyků a dovedností. Zařízení je určeno osobám s mentálním, zdravotním, tělesným, sluchovým nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, které nejsou vzhledem ke svému postižení umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Cíl

 • získání, rozvoj a udržení již získaných schopností uživatelů v oblasti manuální zručnosti a pracovních dovedností (řemeslné a pracovní techniky)
 • získání, rozvoj nebo obnovení, případně udržení schopnosti uživatelů v oblasti sociálních dovedností (zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, komunikace), uživatel připravený na samostatný život (např. chráněné nebo podporované bydlení)
 • navázání nových kontaktů s vrstevníky, a integrace do společnosti
 • získání pracovních návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu (psychické a sociální kompetence), případně následné uplatnění uživatelů na trhu práce (např. chráněné dílny)

Zásady poskytované sociální služby

 • Individuální přístup k uživateli

K uživateli se přistupuje individuálně dle jeho schopností, znalostí a možností, s respektováním jeho lidské důstojnosti

 • Zapojování uživatele do spolurozhodování

Posilování sebevědomí a sebeurčení uživatelů tak, aby dokázali vyjádřit své potřeby, přání a názory, dokázali se sami rozhodovat

Cílová skupina

Zařízení je určeno osobám s mentálním, zdravotním, tělesným, sluchovým nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, které nejsou vzhledem ke svému postižení umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Nabídka pracovních činností

 • tkalcovská a textilní dílna
 • kutilská dílna
 • pěstitelství
 • košíkářská dílna
 • keramická dílna
 • tvořivá dílna
 • pojízdná kavárna "Kafe Klíček"

Činnosti související s integrací do veřejného života a společnosti

 • sportovní a kulturní akce
 • aktivizační činnosti dle aktuální nabídky

 

Kontakty:

Vedoucí služby:

Bc. Jindřiška Kučová
Telefon: 596 092 500, 734 788 654
E-mail: kucova.jindriska@bohumin.info

Sociální pracovník:

Bc. Jaroslava Trombalová, Dis.
Telefon: 596 092 505
E-mail: trombalova.jaroslava@bohumin.info

 

Místo a čas poskytované služby:

Masarykova 365, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín

Provozní doba:
Pondělí – Pátek od 07:00 do 15:00  mimo státem uznávaných svátků

Kapacita:
26 uživatelů


Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku a Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu

Instagram terapeutických dílen Klíček Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu

© 2021 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu