Sociálně terapeutické dílny Klíček

Podpora služeb sociální prevence 2022+

CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Poslání

Posláním Sociálně terapeutických dílen Klíček v Bohumíně je poskytovat lidem s mentálním a přidruženým kombinovaným postižením aktivizační a pracovní programy s cílem podpory při vytváření pracovních a sociálních dovedností směřujících k posílení jejich šance pro samostatnější život.

Charakteristika 

Poskytování služby v oblasti sociální prevence osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení formou aktivizačních a pracovních programů s cílem podpory při vytváření pracovní návyků a dovedností. Zařízení je určeno  osobám s mentálním a přidruženým kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, kteří nejsou vzhledem ke svému zdravotnímu znevýhodnění umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Cíl

 • získání, rozvoj a udržení schopností uživatelů v oblasti manuální zručnosti a pracovních dovedností      
 • získání, rozvoj, obnovení nebo udržení schopnosti uživatelů v oblasti sociálních dovedností

 • získání pracovních návyků  a kompetencí souvisejících se zařazením do pracovního procesu, případně následné uplatnění uživatelů na trhu práce

Zásady poskytované sociální služby

 • Individuální přístup k uživateli

K uživateli se přistupuje individuálně dle jeho schopností, znalostí a možností, s respektováním jeho lidské důstojnosti

 • Zapojování uživatele do spolurozhodování

Posilování sebevědomí a sebeurčení uživatelů tak, aby dokázali vyjádřit své potřeby, přání a názory, dokázali se sami rozhodovat

Cílová skupina

Zařízení je určeno lidem s mentálním a přidruženým kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, kteří nejsou vzhledem ke svému zdravotnímu znevýhodnění umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Nabídka pracovních činností

 • tkalcovská a textilní dílna
 • kutilská dílna
 • pěstitelství
 • košíkářská dílna
 • keramická dílna
 • tvořivá dílna
 • pojízdná kavárna "Kafe Klíček"

Činnosti související s integrací do veřejného života a společnosti

 • sportovní a kulturní akce
 • aktivizační činnosti dle aktuální nabídky

 

Kontakty:

Vedoucí služby:

Bc. Jindřiška Kučová
Telefon: 596 092 500, 734 788 654
E-mail: kucova.jindriska@bohumin.info

Sociální pracovník:

Bc. Hana Kršňáková
Telefon: 596 092 505
E-mail: krsnakova.hana@bohumin.info

 

Místo a čas poskytované služby:

Masarykova 365, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín

Provozní doba:
Pondělí – Pátek od 07:00 do 15:00  

Výjimečně i nad rámec vymezené provozní doby

Služba není poskytována ve dnech státem uznávaných svátků.Kapacita:
26 uživatelů


Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu