Ceník

Ceník poskytovaných služeb v Domově Cesmína s účinností od 1.3.2024

Měsíční úhrada za ubytování

Je rovna násobku denní úhrady za ubytování a počtu kalendářních dnů příslušného kalendářního měsíce.

 

Ubytování

 cena v Kč/den
Jednolůžkový pokoj 240 ,-Kč
Jednolůžkový pokoj s hygienickým zázemím 260,- Kč
Dvoulůžkový pokoj 225,- Kč
Dvoulůžkový pokoj s koupelnou 235,- Kč
Dvoulůžkový pokoj s hygienickým zázemím 245,- Kč
Třílůžkový pokoj 215,- Kč

 

Měsíční úhrada za stravování

Je rovna součtu všech odebraných druhů jídel v průběhu každého dne příslušného kalendářního měsíce, kdy byla strava poskytována. Objednanou stravu je možné odhlásit minimálně 24 hodin předem.

 

Strava

 cena v Kč/den
snídaně 47,- Kč
oběd 95,- Kč
svačina 22,- Kč
večeře 56,- Kč
celkem 220,- Kč

 

Měsíční úhradu za poskytované úkony péče

Je rovna výši přiznaného příspěvku na péči.

 

 

Denní úhrada za poskytovanou péči

Za celých 24 hodin každého dne, které uživatel tráví mimo Domov Cesmína v péči jiné fyzické osoby (rodina, osoby blízké) úhrada za péči zařízení nenáleží. Výše denní úhrady za poskytované úkony péče Domovem Cesmína činí jednu deninu z přiznaného příspěvku na péči.

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu