Ceník

Ceník poskytovaných služeb v Domově Cesmína s účinností od 1.2.2023

Měsíční úhrada za ubytování

Činí denní úhradu za ubytování, dle příslušného pokoje, který uživatel obývá, násobenou počtem kalendářních dnů v měsíci, kdy uživatel ubytování využíval. Za dny, které uživatel tráví mimo Domov Cesmína (dovolená, hospitalizace apod.) je denní úhrada uživatelům stanovena v plné výši.

 

Ubytování

 cena v Kč/den
Jednolůžkový pokoj 215 ,-Kč
Jednolůžkový pokoj s hygienickým zázemím 235,- Kč
Dvoulůžkový pokoj 200,- Kč
Dvoulůžkový pokoj s koupelnou 210,- Kč
Dvoulůžkový pokoj s hygienickým zázemím 220,- Kč
Třílůžkový pokoj 190,- Kč

 

Měsíční úhrada za stravování

Činí součet všech druhů objednaných a odebraných jídel v každém dni kalendářního měsíce. Objednaná strava může být nejméně 24 hodin před dnem odběru odhlášena.

 

Strava

 cena v Kč/den
snídaně 46,- Kč
oběd 84,- Kč
svačina 21,- Kč
večeře 54,- Kč
celkem 205,- Kč

 

Měsíční úhradu za poskytované úkony péče

Je rovna výši přiznaného příspěvku na péči.

 

 

Denní úhrada za poskytovanou péči

Za celých 24 hodin každého dne, které uživatel tráví mimo Domov Cesmína v péči jiné fyzické osoby (rodina, osoby blízké) úhrada za péči zařízení nenáleží. Výše denní úhrady za poskytované úkony péče Domovem Cesmína činí jednu deninu z přiznaného příspěvku na péči.

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Instagram terapeutických dílen Klíček Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2023 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu