Jednání se zájemcem

Jednání se zájemcem o poskytování sociální služby

Jednání se zájemcem o službu se uskutečňuje s osobou, která má o sociální službu zájem. Na přání zájemce se jednání mohou zúčastnit další osoby, které zájemce určí.

Jednání se zájemcem o službu zahrnuje:

  •  Předání informací o možnostech, podmínkách a způsobech poskytování služby.
  •  Projednávání očekávání, potřeb a osobních cílů zájemce a projednávání možné individuální podpory.
  •  Zjišťování sociální situace zájemce.

Informace zájemcům jsou předávány prostřednictvím osobních poradenských rozhovorů v pracovní dny: Pondělí - pátek: od 08:00 – 15:00 hodin, případně v dalších termínech, dle individuální domluvy.

Osobou pověřenou k jednání se zájemcem o službu je sociální pracovnice Domova Cesmína, v její nepřítomnosti vedoucí Domova Cesmína.

Mezi další formy předávání informací patří forma telefonická, písemná (dopisy, informační brožury), elektronická (e-mail sociální pracovník: svagrikova.martina@bohumin.info, e-mail vedoucí služby: mitopulu.katrin@bohumin.info) a webové stránky (www.css-bohumin.cz).

Pokud nabídka služby je v souladu s očekáváním a představami zájemce, a tento náleží do cílové skupiny uživatelů, je možné podat písemnou žádost o poskytnutí služby sociální péče.

Žádosti je možné podat poštou, osobně v zařízení či při jednání nebo v elektronické podobě na adresy:

Pověřený pracovník informuje zájemce o postupech při přijetí žádosti, vedení evidence žádostí, včetně postupů pro zařazení a výběr žádostí z pořadníku žadatelů.

V případě naplněné kapacity zařízení, pověřený pracovník informuje zájemce o odmítnutí uzavření smlouvy z kapacitních důvodů a o možnosti zařadit žádost do pořadníku žadatelů. Na základě provedeného jednání se zájemcem provede pověřený pracovník zhodnocení sociální situace žadatele z hlediska stanovených kritérií pro zařazení do pořadníku žadatelů.

V případě, že budoucí uzavření smlouvy nebude se zájemcem možné, poskytne pověřený pracovník zájemci základní sociální poradenství a nabídne kontakty na jiné služby. Poskytne informace jak dále postupovat, aby byla pro zájemce nalezena jiná vhodná sociální služba, nabídne zprostředkování kontaktů s jinou sociální službou.

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Instagram terapeutických dílen Klíček Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu