Osobní asistence

Sociální služby poskytované naší organizací jsou v roce 2023 podpořeny z dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaném z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu, schváleném radou kraje usnesením č. 52/3728 ze dne 12.9.2022.

Poslání služby:

Osobní asistence je terénní službou poskytovanou občanům města Bohumína a příměstských částí, která usiluje o zachování soběstačnosti seniorů, osob s chronickým onemocněním a osob se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci v jejich domácím prostředí. Prostřednictvím našich služeb se snažíme umožnit lidem na základě individuální podpory zachovat přirozené sociální vazby, žít důstojný život se svými blízkými a být součástí místního společenství.

Působnost:

Osobní asistence je poskytována občanům města Bohumína a příměstských částí.

Cíl osobní asistence:

Cílem je umožnit osobě v nepříznivé sociální situaci žít způsobem života, kterým žila doposud ve své domácnosti, a přispět ke kompenzaci ztráty činnosti a aktivity způsobené věkem, chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením.

Cílová skupina:

Osobní asistence je určena lidem od 19 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

V této skupině uživatelů jsou zahrnuty osoby, které tuto sociální službu reálně potřebují:

 •  osoby s kombinovaným postižením
 •  osoby s mentálním postižením
 •  osoby s tělesným postižením
 •  osoby se zdravotním postižením
 •  osoby se zrakovým postižením
 •  osoby s chronicky duševním onemocněním
 •  osoby s chronickým onemocněním
 •  senioři

Osobní asistence může odmítnout zájemce pokud:

 •  Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.
 •  Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 •  Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí   téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zásady pro poskytování osobní asistence:

 •  Individuální přístup

K uživateli se přistupuje individuálně dle jeho schopností a možností, s respektováním lidské důstojnosti každého uživatele.

 •  Podpora a nezbytná míra péče

Poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, které zvládne s pomocí osobní asistence.

 •  Podpora uživatele při vlastním rozhodování

Posilování sebevědomí a sebeurčení uživatelů tak, aby dokázali vyjádřit své potřeby, přání a názory, dokázali se sami rozhodovat.

 •  Snaha o budování partnerského vztahu

Vztah mezi osobním asistentem a uživatelem je postaven na spolupráci a partnerství.

Kontakty:

Vedoucí služby:

Bc. Lucie Burkotová
Telefon: 596 092 502, 731 130 691
E-mail: vedouci-ps@bohumin.info

Sociální pracovník:

Bc. Lenka Voráčová
Telefon: 596 092 503, 731 124 630
E-mail:voracova.lenka@mubo.cz

Služba je dostupná:

Sídlo OA:
Masarykova 365, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín

Vedoucí OA:
Osobně: kancelář vedoucí osobní asistence - dle předchozí telefonické domluvy
Telefonicky: 596 092 502, 731 130 691

Sociální pracovník: 
Osobně: kancelář sociálního pracovníka - dle předchozí telefonické domluvy
Telefonicky: 596 092 503, 731 124 630

Časový rozsah poskytování služby:

Provozní doba je přizpůsobena požadavkům a potřebám uživatelů služby. V případě převýšení kapacity je osobní asistence připravena jednat a zvážit potřebu změny zvýšením počtu pracovníků.

Provozní doba služby:

pondělí – neděle (denní: 6,00 – 18,00, večerní: 18,00 – 22,00)
pondělí – neděle (noční: 22,00 – 6,00)

Službu je nutné objednat nejpozději 3 pracovní dny před plánovanou službou. Službu je nutné odhlásit nejpozději 2 pracovní dny před plánovanou službou.


Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu