Pečovatelská služba v Bohumíně (I)

Pečovatelskou službu zajišťuje Centrum sociálních služeb Bohumín. Jde o terénní službu poskytovanou občanům v jejich domácnostech. Pečovatelky pomáhají klientům, kteří to opravdu potřebují. To však neznamená, že za ně dělají veškeré činnosti. Uživatelům jsou pouze nápomocny při činnostech, které už sami nezvládají.

Skutečnost, že občan pobírá starobní důchod a je v pokročilém věku, ještě nezakládá nárok na pečovatelskou službu. Rozhodujícím faktorem pro její poskytování je zdravotní stav a celková životní situace (například možnost péče rodiny, využití veřejně dostupné služby).

Pečovatelská služba je placenou službou. O jejím poskytování rozhoduje sociální pracovník během šetření v domácnosti žadatele. Během sociálního průzkumu si ověří skutečnou potřebu pomoci. Tohoto šetření se mohou účastnit i další osoby, které si zájemce sám přeje. Konečné rozhodnutí je však vždy na něm.

O pečovatelskou službu je nutné požádat písemnou formou. Tiskopis si lze vyzvednout v sídle centra sociálních služeb v Masarykově ulici 365 nebo na sociálním odboru městského úřadu, v elektronické podobě je k dispozici na webu www.css-bohumin.cz. Po provedeném sociálním šetření se uzavírá písemná smlouva o poskytování služby.

Osobní kontakt se sociálním pracovníkem nebo vedoucí služby je možný pouze po předchozí telefonické domluvě na číslech 731 124 630, 731 130 691.

 

Článek zveřejněn v Městských novinách OKO č. 22 (vyšlo 3.12.2021)

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu