Pečovatelská služba v Bohumíně (II)

Pečovatelská služba je terénní sociální služba pomáhající lidem, kteří jsou na pomoci závislí a bez této pomoci by jinak nemohli zůstat žít doma.

Pomoc poskytují pracovníci v sociálních službách – pečovatelky. Pečovatelka je profesionální pracovnice, která poskytuje předem domluvené a naplánované úkony. Není to tedy kamarádka a nemůže ji ani nahrazovat.

 

Pečovatelka při vstupu do domácnosti uživatele prokazuje svou totožnost průkazem pečovatelky. Nová pečovatelka je uživateli vždy představena sociálním pracovníkem nebo uživateli dobře známou pečovatelkou.

 

Pečovatelka upozorní uživatele na odstranění překážek, které brání při vstupu do domácnosti např. nefunkční branka, neoznačený zvonek nebo vstupní dveře do bytu, volně pobíhající domácí zvíře. Dále uživatele upozorní na možná rizika, která mohou hrozit, např. uklouznutí na koberci, a doporučí způsob, jak tato rizika omezit. Není však možné zaručit, že se uživateli nemůže nic stát.

 

Uživatelem pečovatelské služby je pouze občan, se kterým je uzavřena písemná smlouva a kterému je služba poskytována. S tímto uživatelem se také pečovatelky domlouvají na způsobu poskytování pečovatelské služby. Pečovatelky vítají spolupráci s rodinou, či jinými blízkými osobami, ale vždy respektují rozhodnutí uživatele. Tudíž není možné vyhovět požadavkům rodiny či osoby blízké, které nejsou v souladu s požadavky uživatele.

 

Pečovatelská služba neprovádí zdravotnické, ani ošetřovatelské úkony. Tyto úkony spadají pod domácí zdravotnické služby a jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. V případě, že uživatel potřebuje tyto služby, je nutné se z jeho strany obrátit na praktického lékaře.

 

Pečovatelská služba je placenou službou. Úhrada za její poskytování se řídí platným ceníkem. Některé činnosti jsou účtovány jako jednotlivý úkon, např. pochůzky, nákupy. Úhrady za úkony s hodinovou sazbou se stanoví dle skutečně spotřebovaného času. Nejkratší doba poskytnutí služby je 15 minut a počítá se každých započatých 15 minut. Doba počíná běžet vstupem pečovatelky do domácnosti uživatele a končí odchodem pečovatelky z domácnosti uživatele.

 

Osobní kontakt se sociálním pracovníkem nebo vedoucí služby je možný pouze po předchozí telefonické domluvě na číslech 731 124 630, 731 130 691.

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu