Pečovatelská služba v Bohumíně (III)

Pečovatelská služba v Bohumíně

Dovoz a donáška obědů (III)

 

Dovoz obědů je jednou ze základních činností poskytovaných pečovatelskou službou. Není to však její hlavní úkol.

Dovoz obědů je činnost, kdy je předán pracovníkem oběd a poté pracovník odchází. Nejedná se o žádnou kontrolu občana, jestli je např. v pořádku.

 

Pečovatelská služba pomůže zprostředkovat dovoz obědů, např. předáním kontaktů na soukromé dodavatele, kteří tuto službu v našem městě poskytují. Rozdíl je v tom, že soukromý dodavatel nezjišťuje skutečnou potřebu dovozu obědu. Dále není sociální službou, tudíž neprovádí sociální šetření a neuzavírá písemnou smlouvu. Cenu za oběd si stanovuje dodavatel sám. Pokud by v našem městě nebyla možnost využít soukromého dodavatele, pak Vám dovoz zajistí pečovatelská služba. A to pouze na základě zjištění nepříznivé sociální situace žadatele a zmapování jeho potřeb a zdrojů sociálním pracovníkem (např. možnost péče rodiny, možnost využít veřejně dostupné služby). V tomto případě je nutné si podat písemnou Žádost o poskytování pečovatelské služby. Další postup byl již popsán v článku „Pečovatelská služba v Bohumíně (I)“ ze dne 14. 12. 2021.

 

Pečovatelská služba zajistí pouze dovoz obědů. Obědy vaří v pracovní dny Masarykova základní škola a o víkendech a svátcích Domov Jistoty. Škola i domov si stanovují cenu za oběd a zodpovídají za kvalitu a nutriční hodnoty stravy.

S ohledem na neovlivnitelné skutečnosti (např. dopravní nehoda, náledí, porucha vozidla) není možné zaručit, že bude oběd vždy dovezen pravidelně v přesnou dobu. Obědy jsou rozváženy v pracovní dny v rozmezí od 11.30 do 14.30 hod., a o víkendech a ve svátky od 10.30 do 14.30 hod. Obědy jsou převáženy v termojídlonosičích, které odpovídají hygienickým normám a jsou uživatelům pronajímány za poplatek. Není možné, aby měl uživatel svůj vlastní jídlonosič.

 

Pečovatelská služba nemůže nahrazovat veřejné služby, které jsou v našem městě dostupné. Jedná se například o dodavatele obědů. Pečovatelská služba je zde hlavně pro to, aby pomáhala lidem s činnostmi, které již oni sami nezvládnou; jen těžko jim s nimi pomůže někdo jiný, a ve městě není jiná služba dostupná. Terénní pečovatelky již dávno jen nerozváží obědy a neuklízí domácnosti.

 

Další ze základních činností poskytovaných pečovatelskou službou a možností zajištění teplé stravy je donáška obědů. Tato činnost je poskytována pouze uživatelům s individuálně stanoveným režimem stravování (s ohledem na zdravotní stav), kdy je důležité podat jídlo ve stanovenou dobu. Sociálním šetřením je zjišťována tato skutečná potřeba pomoci a také je brán zřetel na kapacitní možnosti poskytovatele (počet pracovníků, počet služebních vozů, další prováděné činnosti u uživatelů).

Cena dovozu obědů a donášky obědů se liší, donáška obědů je dražší.

 

Osobní kontakt se sociálním pracovníkem nebo vedoucí služby je možný pouze po předchozí telefonické domluvě na číslech 731 124 630, 731 130 691.

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu