Pečovatelská služba v Bohumíně (IV)

Pečovatelská služba v Bohumíně

Pomoc při pohybu ve vnitřním i vnějším prostředí (IV)

 

Pečovatelská služba poskytuje také „Pomoc při pohybu ve vnitřním i vnějším prostředí“. Rovněž se jedná o úkony hrazené, předem domluvené a naplánované.

 

Vnitřní prostředí je domácnost uživatele. Prvotní činností pracovníka je vyhodnotit a upozornit uživatele na možná rizika, která mohou hrozit v jeho domácím prostředí (např. uklouznutí na koberečku). Dále doporučí způsob, jak tato rizika omezit (např. instalace madel na WC, v koupelně, u schodů). Není možné zaručit, aby se uživateli nemohlo nic stát. Každý uživatel má právo na přiměřené riziko a každá činnost s sebou nese přirozená rizika, která nelze úplně odstranit.

 

Pečovatelka pobízí uživatele k soběstačnosti, snaží se ulehčit uživateli chůzi po bytě s využitím pomůcek, které má uživatel k dispozici v domácím prostředí (např. berle, hole, chodítko, invalidní vozík). Pečovatelka může uživatele přidržovat za paži, příp. dle možností uživatele, může slovně pouze doprovázet. Pečovatelka upozorňuje uživatele na případné překážky (např. vysoký práh). Tato činnost je zejména určena pro uživatele, kteří potřebují při pohybu v domácím prostředí pomoc druhé fyzické osoby.

 

Vnější prostředí je mimo domácnost uživatele. Tato činnost je využívána v souvislosti s doprovodem k lékaři, na úřady, apod. nebo formou procházek za příznivého počasí. Doprovodem ve vnějším prostředí se rozumí také možnost využití taxi služby (Senior, klasické taxi). V těchto případech si službu zajišťuje a hradí uživatel sám. Pečovatelka se dostaví na předem domluvenou hodinu na místo určení (např. do domácnosti uživatele). Opět pracovník vyhodnotí a upozorní uživatele na možná rizika, která mohou hrozit (např. vysoké obrubníky) a doporučí způsob, jak tato rizika omezit. Ani při této činnosti není možné zaručit, aby se uživateli nemohlo nic stát. Uživatel i pečovatelka se musí cítit bezpečně. Pečovatelka navrhne doprovod pomocí vhodné kompenzační pomůcky, kterou má uživatel k dispozici, pokud uživatel trpí např. závratěmi, nebo sama vyhodnotí, že je vhodné kompenzační pomůcku použít (z důvodu zajištění bezpečí). Pečovatelská služba spolupracuje např. i s organizací, která pomáhá slabozrakým lidem získat potřebné informace a praktické dovednosti. Kompenzační pomůcky si uživatel může zajistit prostřednictvím svého praktického lékaře.

 

Osobní kontakt se sociálním pracovníkem nebo vedoucí služby je možný pouze po předchozí telefonické domluvě na číslech 731 124 630, 731 130 691.

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu