Pečovatelská služba v Bohumíně (V)

Pečovatelská služba v Bohumíně

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík (V)

 

Pečovatelská služba poskytuje „Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík“. Jedná se o úkon domluvený, plánovaný a hrazený.

 

Úkon je možné provádět za předpokladu, že jeho poskytnutí nemůže uživateli ublížit (s ohledem na aktuální zdravotní stav uživatele). Nutností je polohovací postel, z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví uživatele a pracovníků.

 

Pracovník slovně sděluje uživateli postup při přesunu, a tímto uživatel přesně ví, jak tento úkon bude probíhat.

 

Pro poskytování přesunu je nutná spolupráce uživatele s pracovníkem. Pracovník respektuje tempo uživatele a poskytuje pomoc podle jeho potřeby a soběstačnosti, uživatele pouze přidržuje pro pocit bezpečí a jistoty. Není možné, aby se uživatel na pracovníka „zavěsil“ svou plnou váhou. Pracovník při přesunu dbá na správnou polohu svého těla (stojí před uživatelem v rozkročeném postoji pro stabilní polohu). Pracovník postupuje takovým způsobem, aby předcházel případné újmě na zdraví uživatele.  

 

Pokud uživatel nezvládá spolupráci při přesunu, je nutná přítomnost a pomoc rodinného příslušníka nebo zajištění kompenzační pomůcky (zvedák). Potřebu zvedáku vyhodnotí sociální pracovník během sociálního šetření v domácnosti uživatele. Přesun je možné poskytovat až po zajištění zvedáku, který musí být plně funkční, kompletní a čistý. Výhodou je mít k dispozici návod na obsluhu, příp. je možné, aby manipulaci se zvedákem předvedl pracovníkovi rodinný příslušník nebo jiná osoba. K používání zvedáku je nutné ze strany uživatele přizpůsobit místnost, kde bude docházet k manipulaci se zvedákem (při manipulaci je nutný dostatečný prostor, polohovací postel musí být přístupná ze tří stran). Zvedák si zajišťuje uživatel sám nebo jeho rodinný příslušník. Kontakty na půjčovnu kompenzačních pomůcek nebo jejich prodej předá sociální pracovník.

 

Pracovníci respektují vůli uživatele a také vítají spolupráci s rodinnými příslušníky či jinými osobami blízkými. Spolupráce s rodinnými příslušníky je velmi dobrou praxí.

 

Osobní kontakt se sociálním pracovníkem nebo vedoucí služby je možný pouze po předchozí telefonické domluvě na číslech 731 124 630, 731 130 691.

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu