Pečovatelská služba v Bohumíně (VI)

Pečovatelská služba v Bohumíně (VI)

 

Pomoc při osobní hygieně
Pomoc při základní péči o vlasy
Pomoc při použití WC

 

Pečovatelská služba poskytuje „Pomoc při osobní hygieně“, „Pomoc při základní péči o vlasy“ a „Pomoc při použití WC“. Jedná se o úkony domluvené, plánované a hrazené.

 

Sociální pracovník během sociálního šetření v domácnosti vždy posoudí a navrhne nejvhodnější způsob poskytování těchto úkonů. Ověří, zda je následně schopen pracovník osobní hygienu u uživatele zvládnout sám, nebo je nutná asistence další osoby (např. rodinného příslušníka). Zohledňuje přitom:

ü  aktuální zdravotní stav uživatele – jeho soběstačnost a samostatnost, jeho schopnosti a možnosti důležité pro uskutečnění tohoto úkonu,

ü  vhodné přizpůsobení domácnosti (např. dostatečně široké rámy dveří pro vjezd invalidního vozíku, dostatečný prostor v místnosti, kde bude probíhat osobní hygiena pro pohyb dvou osob),

ü  nutnost zajištění vhodných kompenzačních pomůcek (např. madlo, sedačka do sprchového koutu nebo nezapuštěná sedačka na vanu, protiskluzová podložka, přenosné umyvadlo na mytí vlasů, klozetové křeslo), některé pomůcky hradí zdravotní pojišťovna na základě poukazu od praktického nebo odborného lékaře,

ü  nutnost zajištění potřebných toaletních potřeb (seznam předá sociální pracovník),

ü  bezpečnost pracovníků i uživatele.

 

Osobní hygiena a péče o vlasy mohou být prováděny ve sprchovém koutě, ve vaně nebo na polohovací posteli.

 

Pomoc při použití WC může být poskytováno formou doprovodu na toaletu, vysazením na klozetové křeslo, s pomocí bažanta, s pomocí použití hygienických plen nebo hygienických kalhotek. Všechny tyto pomůcky si zajišťuje uživatel nebo jeho rodinní příslušníci.

 

U všech těchto úkonů pracovník bere ohled na schopnost pohybu uživatele a poskytuje pomoc a podporu pouze podle jeho potřeby a soběstačnosti. Respektuje jeho intimitu a stud. Dbá na poskytnutí soukromí uživateli (např. doprovodí uživatele na toaletu a následně vyčká ve vedlejší místnosti).

Pracovník postupuje vždy takovým způsobem, aby předcházel případné újmě na zdraví, a dbá na bezpečnost uživatele i bezpečnost svou.

 

Pracovníci respektují vůli uživatele a také vítají spolupráci s rodinnými příslušníky, či jinými osobami blízkými. Spolupráce s rodinnými příslušníky je velmi dobrou praxí.

 

Osobní kontakt se sociálním pracovníkem nebo vedoucí služby je možný pouze po předchozí telefonické domluvě na číslech 731 124 630, 731 130 691.

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu