MELCHIEL s.r.o.

Uzavřená smlouva o spolupráci od 1. 4. 2014

Společnost MELCHIEL s.r.o. byla založena s cílem pomáhat handicapovaným lidem.

Formou prezentace výrobků a výtvorů handicapovaných klientů na dárkových předmětech získává finanční prostředky na činnosti, které nemohou být hrazeny z veřejných finančních prostředků. Jedná se především o volnočasové aktivity a pro pomůcky a vybavení pro jejich realizaci (vzájemná sportovní, kulturní a společenská setkání handicapovaných osob, vzdělávací programy pro handicapované, canis terapie atd.) Více se dozvíte na www.melchiel.com

Poděkování sociálně terapeutických dílen Klíček a denního stacionáře Domovinka:

Děkujeme firmě MELCHIEL s.r.o. za finanční prostředky, které pro nás zajištuje a z kterých poté financujeme především činnosti, na něž není možné získat finance přes dotace:

canis terapie klientů denního stacionáře Domovinka

http://www.melchiel.com/

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu