Vítejte na stránkách Centra sociálních služeb Bohumín

Vážení návštěvníci,
ráda bych Vás přivítala na webových stránkách Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvkové organizace města Bohumína, která byla zřízena za účelem poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s rozhodnutím o registraci jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících a za účelem zajišťování volnočasových aktivit seniorů.

Dovolte mi, v krátkosti zmínit důležité události v naší organizaci.

Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o. má zaregistrováno celkem pět sociálních služeb.
V roce 1993 byl usnesením městského zastupitelstva zřízen Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež „Domovinka“ (později služba denní stacionář). V roce 2006 došlo ke změně názvu organizace na Centrum sociálních služeb Bohumín, p. o. a zároveň se rozšířily poskytované služby o pečovatelskou službu zaměřenou na seniory. Od 1. 3. 2010 jsme převážně pro seniory a osoby se zdravotním postižením zaregistrovali také službu osobní asistence. V roce 2011 došlo k transformaci denního stacionáře a vznikly sociálně terapeutické dílny, určené pro osoby, které jsou těžko umístitelné na otevřeném či chráněném trhu práce.
Od 1. 1. 2016 provozujeme domov pro seniory - Domov Cesmína, jehož provoz do té doby zajišťovala krajská příspěvková organizace.

Pracovníci centra se každodenně podílejí na poskytování kvalitní, odborné a bezpečné služby sociální péče a prevence. I přesto, že je jejich práce mnohdy psychicky náročná, dokáží mít obětavý přístup k práci a laskavou péči k uživatelům. Jsou tady pro Vás, v případě, že je potřebujete nebo potřebovat budete. A já si jich za to nesmírně vážím.

Za celou organizaci věřím, že na těchto stránkách najdete veškeré informace, které hledáte, a že s našimi službami budete spokojeni.

Petra Chalupová

VÍCE INFORMACÍ O CENTRU

Vítejte na stránkách Centra sociálních služeb Bohumín

Aktuality

Kalendář akcí

Fotogalerie

Malování s BARTEM

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu